Pa Protokoll


Të ftuarit flasin Pa Protokoll. Intervista dhe debate me argumente pro dhe kundër, mbi zhvillimet e politikës dhe aktualitetit. 
Beteja politike, një betejë e drejtpërdrejtë në tryezën e debatit.  Askush nuk imponon, të gjithë flasin Pa Protokoll.

Emisione të tjera

Arkiva